Welcome to Raphue Underground
Supper Gầy
Supper Gầy
♥Admin™


[ Thông Báo ] Tuyển BQT đợt 1 Top10
Tuyển BQT Cho Rap Huế Lần 1 .

Như các bạn biết diễn đàn mới được thành lập .

Hiện tại chỉ có 1 mình mình đang quản lý .

Lưu ý : BQT phải online 1 ngày từ 3h trở lên , để có thời gian dọn dẹp các box do mình phụ trách .

Nhưng ai đã có kinh nghiệm làm Mod thì làm đơn đăng ký như sau .

Tên : ......
Yahoo : ......
Nick 4rum : ......
Box Cần Quản Lý : ......


Gửi vào cmt bên dưới .

Danh sách MOD đợt 1 ưu tiên cho 5 người đầu tiên - lưu ý không nên làm đơn khi có box đã được đăng ký trước đó .

[ Thông Báo ] Tuyển BQT đợt 1 Siglin10

[ Thông Báo ] Tuyển BQT đợt 1 W4sffb10Tom.Midside
Tom.Midside
[ Thông Báo ] Tuyển BQT đợt 1 W4sffb10
Tên : Nguyễn Phước Quý Thịnh
Yahoo : kn_tom27
Nick 4rum : Tom.Midside
Box Cần Quản Lý : Video Clip
Sat Jan 12, 2013 7:22 pm