Welcome to Raphue Underground
Justyv
Justyv
—Vỡ Lòng™


Dạy dỗ ( Rep 37 ) - Justyv Top10

Intro :
Yeah..Justyv..Rep 37.
Raphue.com
Cmz
Hook:
Lần lượt từng thằng..tới đây…tao đánh mõm chó
Học đòi gây beef...ngu si..chạy quanh nhòm ngó.
Cứ tưởng là ta thắng…ồn ào thích la mắng…
Quất đít bố đánh cho mày tới lúc mày chảy máu mà ra răng.!=))
Ver
Ê! 2 thằng lại đây.tao dạy luôn một lần.
Thay nhau mà lắp vế..thế xong lại cột vần.
Vần đơn thì bao la mà track vẫn ém nghĩa.
Đọc lại bài mày đi..dị quá đó xem kìa.
Mày rap ra sao..mày tưởng là tao care chắc.
Chó đòi thành rồng..sặc lửa giờ đỏ khè mặt.:))
Người không ra người.mà..chó không ra chó…
Súc sinh tao đánh ngay..xúc sình vứt mày ra xó.
37 vẫn là cầm thú.
thú săn cho đất Huế
Huế diệt loạn căm thù.
Thống lĩnh bản chất quê..
Trình mày còn kém…mà vẫn đứng đó tự cao..
Track như chó sủa…cứ vỗ ngực rồi tự hào.
Lũ chó ngông cuồng… thích múa mép.. và thể hiện…
dập xác chúng mày ...chính flow. cả thể diện.
Hung hăng..hống hách…nhưng rốt cuộc.vẫn là bại tướng.
Nít con rách quần…vẫn bại trận dưới chân đại tướng =))
Phóng từng flow..của tao...tốc độ bay ngang qua biển cả
sức chiến của tao..vượt qua..thứ mày nghe mày diễn tả
bây giờ..thừa lệnh trời.ta ra trận.. mạng danh thiên tử
hạ gục..đứa con nít...không vu lực mà bằng chiến thư
tụi mày [cách xa] bọn tao..khoảng cách bao la như biển đông trước mặt..
mày cố với..đéo có tới đâu...trình tao đủ khiến mày tiễn vong nước mắt
Chữ chiến..của đất Huế..vẫn nóng dần.vẫn đa màu sắc thái.
Nghệ An..vẫn gieo rác..chó gây hại..tao bẻ đầu cắt đái..
Hook:
Lần lượt từng thằng..tới đây…tao đánh mõm chó
Học đòi gây beef...ngu si..chạy quanh nhòm ngó.
Cứ tưởng là ta thắng…ồn ào thích la mắng…
Quất đít bố đánh cho mày tới lúc mày chảy máu mà ra răng.!=))

Dạy dỗ ( Rep 37 ) - Justyv Siglin10

Dạy dỗ ( Rep 37 ) - Justyv W4sffb10NHP version PT69
NHP version PT69
Dạy dỗ ( Rep 37 ) - Justyv W4sffb10
câu nó không dứt khó nghe quá @@
Fri Apr 05, 2013 3:20 am
Justyv
Justyv
Dạy dỗ ( Rep 37 ) - Justyv W4sffb10
tks ý kiến của cậu :)
Fri Apr 05, 2013 7:18 am
NHP version PT69
NHP version PT69
Dạy dỗ ( Rep 37 ) - Justyv W4sffb10
mình rep bài này :v battle cái lên trình nào :3
Fri Apr 05, 2013 4:45 pm
Justyv
Justyv
Dạy dỗ ( Rep 37 ) - Justyv W4sffb10
rep bài j ???
Sun Apr 07, 2013 8:33 pm
NHP version PT69
NHP version PT69
Dạy dỗ ( Rep 37 ) - Justyv W4sffb10
rep bài này :P mình người 37 mà :P
Mon Apr 08, 2013 5:07 pm
Justyv
Justyv
Dạy dỗ ( Rep 37 ) - Justyv W4sffb10
vậy thì nhanh nào =))
Tue Apr 09, 2013 6:44 pm
NHP version PT69
NHP version PT69
Dạy dỗ ( Rep 37 ) - Justyv W4sffb10
:)) xong li ríc rồi nhưng là chưa thu được :v
Tue Apr 09, 2013 8:14 pm
Kanz
Kanz
Dạy dỗ ( Rep 37 ) - Justyv W4sffb10
dizz chết nhau lun đi :X
Wed Apr 10, 2013 7:56 pm
QuốcTP
QuốcTP
Dạy dỗ ( Rep 37 ) - Justyv W4sffb10
chờ coi dân 37 rep lại sao nè :D
Wed Apr 10, 2013 7:59 pm
Sponsored content
Dạy dỗ ( Rep 37 ) - Justyv W4sffb10