Welcome to Raphue Underground
rnb rik one
rnb rik one
—Vỡ Lòng™


bấm nhẹ-(battle rnb; kanlilb dizz)-shiver A.T   Top10

lirick post sau tạ ban wa.hj
bac kanlilb đừng zận tui hey..hjhj tại ganz nên phải xưng là tao mày...hjhj
giao lưu thoy hey..hjhj..tại ko biết thông tin về bạn nên xạo lun..hjhj..

bấm nhẹ-(battle rnb; kanlilb dizz)-shiver A.T   Siglin10

bấm nhẹ-(battle rnb; kanlilb dizz)-shiver A.T   W4sffb10rnb rik one
rnb rik one
bấm nhẹ-(battle rnb; kanlilb dizz)-shiver A.T   W4sffb10
đợi track của bạn..hjj ak ma nghệ danh mới của mình là shiver a.t hey..tại theo thể loại mới nên thay tên lun hj
Tue Feb 26, 2013 5:54 pm
Kanz
Kanz
bấm nhẹ-(battle rnb; kanlilb dizz)-shiver A.T   W4sffb10
hehehe ! sẽ rep
Mon Mar 11, 2013 6:08 pm
Súp pờ Boiz
Súp pờ Boiz
bấm nhẹ-(battle rnb; kanlilb dizz)-shiver A.T   W4sffb10
dizz mịa bọn đó đê
Fri Mar 22, 2013 6:43 am
Sponsored content
bấm nhẹ-(battle rnb; kanlilb dizz)-shiver A.T   W4sffb10