Welcome to Raphue Underground
Kanz
Kanz
—Vỡ Lòng™

Xem lý lịch thành viên

Phần mềm sài là Adobe Audition 1.5...
Link Tải : http://vietguitar1.free.fr/Software/AdobeAudition15.rar
Serials:
1137-1431-4124-0674-9119-5869 hoặc
1137-1765-6872-9771-0828-6778